Concepten

Met een energie neutrale woning wordt bedoeld een woning die neutraal is voor wat betreft de gebouwgebonden energie, de energie voor verwarming en verlichting. Een nul op de meter woning ook wel een nul-woning, nul op de meter woning, een CO2-neutrale woning genoemd of een enrgieneutale of duurzame woning genoemd. Het is een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfort niveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt dan hij verbruikt. Over een jaar gezien betekent dat bijvoorbeeld in de zomer stroom wordt terug geleverd aan het net en ’s winters van het net wordt betrokken. Per saldo wordt dan 0 energie gebruikt. Dit betekent niet dat er geen kosten worden gemaakt. Als de salderingsregeling ophoudt te bestaan of wordt aangepast waardoor de teruggeleverde energie minder opbrengst heeft dan de afgenomen energie, ontstaan er wel kosten.

Er zijn ook ecologische energie-neutrale woningen. Deze zijn als hierboven beschreven maar bovendien van milieuvriendelijke materialen gebouwd en qua bouwmethode milieuvriendelijk uitgevoerd worden. Bovendien wordt rekening gehouden met de omgeving van de woning, met hergebruik van hemelwater, een ecologische zuivering van afvalwater en een gewicht toekennen aan gebruik en hergebruik op velerlei gebieden. Een belangrijke component bij deze wijze van bouwen en renoveren is het stellen van stevige eisen aan de gezondheid en sociale aspect van wonen en leven. Duurzaamheid op meerdere terreinen dus.

Als uitgangspunt bij  duurzaamheid wordt vaak de trias energeticas genoemd. Dit betekent dat eerst wordt gekeken naar energie besparen door bijvoorbeeld compact bouwen en isoleren en het hergebruik van warmte, de energie die dan nog nodig is, maximaal duurzaam opwekken met zonneboiler, zonnepanelen en wat dan nog nodig is aan energie dit op te wekken met een zo efficiënt mogelijke opwekking met fossiele brandstoffen, bijv. warmtepomp, lage temperatuur verwarming.

Het Brabantwoning concept.

De brabantwoning is een een energieneutrale, nul op de meter, all electric woning.

De woning is voorzien van wandverwarming en natuurlijke ventilatie. Er zijn 2 zonnecollectoren en een zonneboiler van HRSolar geïnstalleerd plus een 15 tal zonnepanelen. De afgevoerde ventilatielucht wordt door een warmtepomp (Ecolution) geleid, die de warmte in een boilervat opslaat. Dit warme water wordt gebruikt voor de keuken en de douche en voor de verwarming. Als er onvoldoende warm water in voorraad is, wordt elektrisch bij verwarmd.

Zie Brabant woning    voor meer informatie over de woning en het project

 

Door Zon en Wind

Paul Stams
Zernikestraat 27,
5223DE ´s-Hertogenbosch

Telefoon:
Mobiel : 06 49794602

Email: info@doorzonenwind.nl
Inet: www.doorzonenwind.nl

Route

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave